Prezentácia s poznámkami týkajúca sa regulovaných trhov a vnútroštátnych predpisov, ktorými sa vykonávajú príslušné požiadavky SIS (93/22/EHS)