Prezentare adnotată a piețelor reglementate și a dispozițiilor de drept intern de punere în aplicare a dispozițiilor relevante ale Directivei 93/22/CEE privind serviciile de investiții