Regulēto tirgu saraksts ar piezīmēm un valsts noteikumi, ar kuriem īsteno attiecīgās prasības, kas paredzētas ipd (93/22/EEK)