Nariadenie Komisie (ES) č. 1119/2007 z  27. septembra 2007 , ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla, a od nariadenia (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko