Komisijas Regula (EK) Nr. 1119/2007 ( 2007. gada 27. septembris ), ar kuru paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu, un Regulas (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām