2007 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1119/2007, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 581/2004, skelbiančio nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikras sviesto rūšis konkursą, ir nuo Reglamento (EB) Nr. 582/2004, skelbiančio nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius konkursą