Írásbeli kérdés E-5429/09 előterjesztette: Eija-Riitta Korhola (PPE) a Bizottsághoz. Az izzólámpákról szóló irányelvre vonatkozó E-2255/09. sz. kérdés nyomon követése