Az Európai Parlament és a Tanács 2006/12/EK irányelve ( 2006. április 5. ) a hulladékokról (EGT vonatkozású szöveg)