2007/592/EK: A Bizottság határozata ( 2007. augusztus 24. ) a 2006/656/EK határozatnak a trópusi díszhalak Közösségbe irányuló behozatalára engedéllyel rendelkező területek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 3960. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)