PROPCELEX Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2009. december 22-i 2009/164/EU bizottsági irányelvhez ( HL L 344., 2009.12.23. )