Írásbeli kérdés P-5513/07 előterjesztette: Cristobal Montoro Romero (PPE-DE) a Bizottsághoz. A gyapot piacának közös szervezése