Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata - A 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződést elfogadó korányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt nyilatkozatok - C. A TAGÁLLAMOK NYILATKOZATAI - 61. A Lengyel Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió Alapjogi Chartájáról