2009/806/EK: A Tanács határozata ( 2009. október 19. ) a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) alapokmányának az Európai Közösség nevében történő aláírásáról