C-155/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. november 6-i ítélete – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset – 2006/1016/EK határozat – A Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garancia – A jogalap megválasztása – EK 179. cikk – EK 181a. cikk – Összeegyeztethetőség)