A Bizottság 311/2008/EK rendelete ( 2008. április 3.) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)