2008/585/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 7 ta’ Lulju 2008 li teżenta l-produzzjoni ta’ l-elettriku fl-Awstrija mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoordina l-proċeduri ta’ l-akkwisti ta’ l-entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta’ l-ilma, l-enerġija, it-trasport u tal-posta (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3382) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)