2008/585/EK: A Bizottság határozata ( 2008. július 7. ) az ausztriai villamosenergia-termelésnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2008) 3382. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)