Írásbeli kérdés E-0361/07 előterjesztette: Christofer Fjellner (PPE-DE) a Bizottsághoz. Jelentés a dohánytermékekről szóló irányelv alkalmazásáról