Írásbeli kérdés E-5146/09 előterjesztette: Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) és Luigi de Magistris (ALDE) a Bizottsághoz. Szolidaritási Alap és az abruzzói földrengést követő újjáépítés