A Bíróság (második tanács) 2009. július 16-i ítélete.#Futura Immobiliare srl Hotel Futura és társai kontra Comune di Casoria.#Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunale amministrativo regionale della Campania - Olaszország.#Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 2006/12/EK irányelv - 15. cikk a) pont - A hulladékártalmatlanítás költségeinek nem a hulladék tényleges termelése alapján történő felosztása- A szennyező fizet elvvel való összeegyeztethetőség.#C-254/08. sz. ügy. A Bíróság (második tanács) 2009. július 16-i ítélete.