C-280/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. január 12-i végzése – Amrita Soc. coop. arl és társai kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — A növények egészségügyi védelme — 2000/29/EK irányelv — A növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek az Európai Unióba történő behurcolása és az Európai Unión belüli elterjedése elleni védekezés — (EU) 2015/789 végrehajtási határozat — A Xylella fastidiosa (Wells és Raju) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések — Megsemmisítés iránti kereset — EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdés — Szabályozási aktus — Végrehajtási intézkedések — Személyében érintett személy)