Írásbeli kérdés E-0135/09 előterjesztette: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) és Cem Özdemir (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Állatjólét Törökországban