Írásbeli kérdés P-010248/10 Catherine Grèze (Verts/ALE) a Bizottság számára. A biokalózkodás elleni küzdelem