Írásbeli kérdés E-2976/09 előterjesztette: Othmar Karas (PPE-DE) a Bizottsághoz. Az Ön Európája – Vállalkozások című internetes portál felhasználása a szolgáltatási irányelv hatékony átültetéséhez