2008/343/EK: A Tanács határozata ( 2008. április 29. ) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdését végrehajtó 2007/868/EK határozat módosításáról