Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5647 – ADVENT/GFKL) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP