Vec T-53/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  8. júla 2008 – BPB/Komisia ( Hospodárska súťaž — Kartely — Trh so sadrokartónovými doskami — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Jedno pokračujúce porušenie — Opakované porušovanie — Pokuta — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút — Oznámenie o spolupráci )