Cauza T-53/03: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 8 iulie 2008 — BPB/Comisia Comunităților Europene ( Concurență — Înțelegeri — Piața plăcilor din ipsos — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Încălcare unică și continuă — Recidivă — Amendă — Orientările privind calcularea amenzilor — Comunicarea privind cooperarea )