C-255/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2009. október 15-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 85/337/EGK irányelv — Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Küszöbértékek meghatározása — A projekt mérete — A teljes átültetés hiánya)