Írásbeli kérdés E-5737/07 előterjesztette: Erik Meijer (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Az idegen egyházi missziók és az egyházi kisebbségeknek biztosítandó imádkozóhelyek létrehozása útjában álló lehetséges akadályok Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban