Írásbeli kérdés E-5465/09 előterjesztette: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A görög rendőrök által tanúsított rasszista magatartás