A Bizottság 1228/1999/EK rendelete ( 1999. május 28. ) a biztosítási szolgáltatási statisztikákhoz készítendő adatsorokról (EGT vonatkozású szöveg)