Írásbeli kérdés E-3399/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A Natura 2000 hálózathoz tartozó területek védelmétől való eltérés