Írásbeli kérdés E-5979/07 előterjesztette: Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a Bizottsághoz. Más tagállamokból behozott használt gépjárművek héa-ja