T-332/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. március 12-i ítélete – Sebirán kontra OHIM – El Coto de Rioja (Coto D'Arcis) ( Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Coto D'Arcis közösségi ábrás védjegy bejelentése – EL COTO és COTO DE IMAZ korábbi közösségi szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A jó hírnév sérelmének hiánya – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése )