Az Európai Parlament 2007. szeptember 25-i jogalkotási állásfoglalása a vasúti, közúti és belvízi szállítási ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD))