2009/378/EK: A Bizottság határozata ( 2009. május 8. ) a 2002/56/EK tanácsi irányelv követelményeinek meg nem felelő egyes vetőburgonyák ideiglenes forgalmazásáról (az értesítés a C(2009) 3392. számú dokumentummal történt)