Zadeva T-589/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2012 – Phonebook of the World proti UUNT – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Besedna znamka Skupnosti PAGINE GIALLE — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Neobstoj opisnosti — Neobstoj znakov ali označb, ki so postali običajni — Člen 7(1), od (b) do (d), Uredbe (ES) št. 207/2009 — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 207/2009)