Zaak T-589/11: Arrest van het Gerecht van 20 november 2012 — Phonebook of the World/BHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) ( „Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk PAGINE GIALLE — Absolute weigeringsgronden — Onderscheidend vermogen — Geen beschrijvend karakter — Geen tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden — Artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009” )