Lieta T-589/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 20. novembra spriedums — Phonebook of the World /ITSB — Seat Pagine Gialle ( “PAGINE GIALLE” ) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “PAGINE GIALLE” — Absolūti atteikuma pamatojumi — Atšķirtspēja — Aprakstoša rakstura neesamība — Apzīmējumu vai norāžu, kas kļuvuši ierasti, neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b)-d) apakšpunkts — Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts)