Asia T-589/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.11.2012 — Phonebook of the World v. SMHV — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PAGINE GIALLE — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kyse ei ole merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavanomaisiksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b – d alakohta — Käytön perusteella saavutettu erottamiskyky — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta)