Věc T-589/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Phonebook of the World v. OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) ( „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství PAGINE GIALLE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Neexistence popisného charakteru — Neexistence označení nebo údajů, jež se staly obvyklými — Článek 7 odstavec 1 písm. b) až d) nařízení (ES) č. 207/2009 — Rozlišovací způsobilost získaná užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009“ )