Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2020/1852 af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2018