/* */

Írásbeli kérdés E-2929/08 előterjesztette: Marco Rizzo (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A Candy Brugherióban