Írásbeli kérdés E-1023/09 előterjesztette: Paul van Buitenen (Verts/ALE) a Bizottsághoz. EU-pénzek Arafat magánszámlájára való átutalása