C-274/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. szeptember 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Litván Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2002/22/EK irányelv – Egyetemes szolgáltatás, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogok – A 26. cikk (3) bekezdése – Egységes európai segélyhívószám – A hívó helyére vonatkozó információ rendelkezésre bocsátása)