Kohtuasi T-441/14: 16. juunil 2014 . aastal esitatud hagi – Brugg Kabel ja Kabelwerke Brugg versus Euroopa Komisjon