Věc T-441/14: Žaloba podaná dne 16. června 2014 – Brugg Kabel a Kabelwerke Brugg v. Komise