Дело C-376/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 23 декември 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Италия) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano (Обществени поръчки за строителство — Директива 2004/18/ЕО — Членове 43 ЕО и 49 ЕО — Принцип на равно третиране — Обединения на предприятия — Забрана за конкурентно участие в една и съща процедура за обществена поръчка на consorzio stabile ( постоянно обединение ) и на дружество, което участва в него)