Uredba Komisije (ES) št. 1120/2007 z dne 27. septembra 2007 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi